prihláseniekošíkkontaktdopravné
Chovateľské potreby a krmivá pre hlodavceChovateľské potreby a krmivá pre psovChovateľské potreby a krmivá pre mačkyChovateľské potreby a krmivá pre rybičkyChovateľské potreby a krmivá pre vtákyChovateľské potreby a krmivá pre teraristiku
Hlodavce doma
Pes doma
Mačka doma
Rybičky doma
Vtáky doma
Teraristika doma

Mačka a jej reč

Mačky používajú rôzne zvukové prejavy ku komunikácii i k prejavu vlastných emócií, podčiarknu ich mimikou tváre a postojom tela. Plemeno od plemena sa v týchto prejavoch líšia. A zároveň platí - čo mačka, to individualita .

Pokúsime sa Vám priblížiť základné emócie:
 • Radosť - mačka má vztýčenu hlavu i chvost, ľahko vyklenutý chrbát, zviera sa môže ovíjať okolo Vašich nôh a uobtierať sa. Váš návrat domov oslavuje vrkáním až cvrlikaním, rovnakými zvukmi víta mačiatka.
 • Hravosť - vztýčená hlava s ušami postavenými vpred, rovnako ako fúzy, rozšírené zrenice, chvost zakrútený do tvaru otáznika, mačka poskakuje, snaží sa loviť hračky a drobné predmety.
 • Strach - typické sú pokrčené nohy, "mačaci chrbát", zviera zaujíma nízky postoj, prípadne sa rovno snaží utiecť, máva chvostom sem a tam, má zježené chlpy na celom tele. Syčí, vrčí alebo dokonca jačí, záleží na tom, ako veľmi sa bojí. Uši má sklopené do strán, hmatové fúziky stiahnuté a zrenice rozšírené.
 • Zastrašovanie - mačka dáva túto emóciu najavo tým, že má zdvihnutý chvost a zadnú časť tela, špičkou chvosta navyše nervozne máva.
 • Rozpaky - mačka sa snaží cúvať, viditeľne sa sťahuje najmä predná časť tela, zatiaľ čo zároveň dvíha zadok.
 • Ústup - zviera skláňa hlavu, přikrčuje predné časti tela a dvíha zadok.
 • Útok - mačka natiahne nohy, nahrbí a naježí chrbát a vztýči chvost niekedy si pre zmenu ľahne na chrbát, pričom uvoľní pazúry na boj. Začne hlasno vyť alebo dokonca jačať, keď vrčí alebo syčí, neradno si s ňou zahrávať.
 • Obrana - prejavy sú rovnaké ako u útoku, len ušká má položené dozadu a vytočené k strane, fúziky mierne stiahnuté a zreničky rozšírené.
 • Dôvera, láska - otieranie nosom
 • Mazlivosť - Buchanie hlavou o človeka či iné mačky, priviera oči, má uvoľnené fúziky.
 • Varovanie - mierne zdvihnutá labka, ak začne prskať, je už vrcholne nahnevaná.
 • Pozornosť, napätie - mykajú špičkou chvosta, telo má napäté, srsť tesne priľahlu, uši napäté s lalokom obráteným vpred, hmatové fúziky doširoka rozložené trčia dopredu, oči sú veľké a guľaté.
 • Zlosť - mačka sklápa uši dozadu, fúzy naopak vysúva dopredu. Zrenice má rozšírené, prípadne ešte krčí nos. Celý hrozivý výraz podtrhne ešte prskaním.
 • Spokojnosť - mačka vzpriami uši, uvoľní fúziky, oči má pokojné, žmúri pod vplyvom svetla. Veľkosť zreníc je len reakciou na vonkajšie osvetlenie. Celkovú spokojnosť sprevádza človekom toľko obľúbeným pradením.

Samotné pradenie nemusí len vyjadrovať spokojnú náladu. Mačky mnohokrát pradú zo strachu alebo bolesti, upokojujú sa tým rovnako, ako nás upokojujú vibrácie pradúcej mačky na kolenách. Všetko záleží na okolnostiach.

Ďalšou kapitolou je mňaukanie - je už len na majiteľovi, ako zvládne rozpoznávanie rôznych druhov, ktorými mačka hovorí: "Mám hlad! " alebo "Chcem ísť von!" alebo tiež "Tu som, všímajte si ma!".

Chovateľské potreby a krmivá pre hlodavceChovateľské potreby a krmivá pre psovChovateľské potreby a krmivá pre mačkyChovateľské potreby a krmivá pre rybičkyChovateľské potreby a krmivá pre vtákyChovateľské potreby a krmivá pre teraristiku